سوالات متداول مشتریان عزیز

عناصر تشکیل دهنده سنگ فیروزه عبارتند از: آهن، مس و آلومینیوم.
مس موجود در سنگ تعیین کننده رنگ آبی، آهن موجود در سنگ تعیین کننده رنگ سبز و آلومینیوم موجود در سنگ تعیین کننده رنگ سفید فیروزه خواهند بود.

با توجه به عناصر تشکیل دهنده فیروزه، اگر دو عنصر آهن و آلومینیوم یکسان و عنصر مس موجود بیشتر از دو عنصر دیگر باشد؛ سنگ فیروزه آبی و هرچه میزان مس بالاتر باشد رنگ فیروزه آبی تر خواهد بود.

با توجه به عناصر تشکیل دهنده فیروزه، اگر دو عنصر مس و آلومینیوم یکسان و عنصر آهن موجود بیشتر از دو عنصر دیگر باشد؛ سنگ فیروزه سبز و هرچه میزان آهن بالاتر باشد رنگ فیروزه سبز تر خواهد بود.

با توجه به عناصر تشکیل دهنده فیروزه، اگر دو عنصر آهن و مس یکسان و عنصر آلومینیوم موجود بیشتر از دو عنصر دیگر باشد؛ سنگ فیروزه سبز و هرچه میزان آلومینیوم بالاتر باشد رنگ فیروزه سفیدتر خواهد بود.

با توجه به عناصر تشکیل دهنده فیروزه، اگر عنصر آلومینیوم ثابت و دو عنصر آهن و مس موجود بیشتر از عنصر آلومینیوم باشد؛ سنگ فیروزه سبزآبی خواهد بود.

سوالات متداول مشتریان عزیز

عناصر تشکیل دهنده سنگ فیروزه عبارتند از: آهن، مس و آلومینیوم.
مس موجود در سنگ تعیین کننده رنگ آبی، آهن موجود در سنگ تعیین کننده رنگ سبز و آلومینیوم موجود در سنگ تعیین کننده رنگ سفید فیروزه خواهند بود.

با توجه به عناصر تشکیل دهنده فیروزه، اگر دو عنصر آهن و آلومینیوم یکسان و عنصر مس موجود بیشتر از دو عنصر دیگر باشد؛ سنگ فیروزه آبی و هرچه میزان مس بالاتر باشد رنگ فیروزه آبی تر خواهد بود.

با توجه به عناصر تشکیل دهنده فیروزه، اگر دو عنصر مس و آلومینیوم یکسان و عنصر آهن موجود بیشتر از دو عنصر دیگر باشد؛ سنگ فیروزه سبز و هرچه میزان آهن بالاتر باشد رنگ فیروزه سبز تر خواهد بود.

با توجه به عناصر تشکیل دهنده فیروزه، اگر دو عنصر آهن و مس یکسان و عنصر آلومینیوم موجود بیشتر از دو عنصر دیگر باشد؛ سنگ فیروزه سبز و هرچه میزان آلومینیوم بالاتر باشد رنگ فیروزه سفیدتر خواهد بود.

با توجه به عناصر تشکیل دهنده فیروزه، اگر عنصر آلومینیوم ثابت و دو عنصر آهن و مس موجود بیشتر از عنصر آلومینیوم باشد؛ سنگ فیروزه سبزآبی خواهد بود.

راههای تشخیص فیروزه طبیعی از فیروزه دستکاری شده(احیا)

  • براقیت و جلای سنگ طبیعی بیشتر از سنگ دستکاری شده است. و فیروزه دستکاری شده در مقایسه با فیروزه طبیعی مات می باشد.
  • در فیروزه طبیعی غالباً سنگ بستر فیروزه در پشت نگین هست اما در فیروزه های دستکاری شده غالباً سنگ بستری وجود ندارد.
  • سنگ فیروزه طبیعی اگر در ظرف آب قرار بگیرد رنگش بهتر و شفاف تر خواهد شد اما سنگ فیروزه دستکاری شده تغییر رنگ ملموسی در آب نخواهد داشت.
  • همچنین شما می توانید تاثیر مواد شیمیایی استفاده شده در سنگ فیروزه دستکاری شده را در آب ببینید و بوی رنگ ناشی از رزین استفاده شده را می توانید ببینید.
  • بهترین راهکار خرید از یک مرجع و فروشنده معتبر می باشد.

راههای تشخیص فیروزه طبیعی از فیروزه دستکاری شده(احیا)

  • براقیت و جلای سنگ طبیعی بیشتر از سنگ دستکاری شده است. و فیروزه دستکاری شده در مقایسه با فیروزه طبیعی مات می باشد.
  • در فیروزه طبیعی غالباً سنگ بستر فیروزه در پشت نگین هست اما در فیروزه های دستکاری شده غالباً سنگ بستری وجود ندارد.
  • سنگ فیروزه طبیعی اگر در ظرف آب قرار بگیرد رنگش بهتر و شفاف تر خواهد شد اما سنگ فیروزه دستکاری شده تغییر رنگ ملموسی در آب نخواهد داشت.
  • همچنین شما می توانید تاثیر مواد شیمیایی استفاده شده در سنگ فیروزه دستکاری شده را در آب ببینید و بوی رنگ ناشی از رزین استفاده شده را می توانید ببینید.
  • بهترین راهکار خرید از یک مرجع و فروشنده معتبر می باشد.

جلای سنگ فیروزه

براقیت سنگ و یا همان انعکاس نور روی سنگ را جلا می گویند .

مرور زمان، استعمال فیروزه و نشستن گرد و غبار روی سنگ از مهمترین عوامل از بین رفتن جلا و براقیت سنگ هستند.

بهترین روش کمک گرفتن از کارگاه های مخصوص تراش سنگ می باشد.

راهکار شخصی بهبود جلای سنگ استفاده از  چرم پوست بزکوهی یا چرم گاو و کشیدن متناوب سنگ روی چرم می باشد.
توجه: در صورت وجود مقداری پودر سفیدآب یا پودر الماسه روی چرم بر جلای سنگ افزوده خواهد شد.

راهکار شخصی بهبود جلای سنگ استفاده از  چرم پوست بزکوهی یا چرم گاو و کشیدن متناوب سنگ روی چرم می باشد.
توجه: در صورت وجود مقداری پودر سفیدآب یا پودر الماسه روی چرم بر جلای سنگ افزوده خواهد شد.

جلای سنگ فیروزه

براقیت سنگ و یا همان انعکاس نور روی سنگ را جلا می گویند .

مرور زمان، استعمال فیروزه و نشستن گرد و غبار روی سنگ از مهمترین عوامل از بین رفتن جلا و براقیت سنگ هستند.

بهترین روش کمک گرفتن از کارگاه های مخصوص تراش سنگ می باشد.

راهکار شخصی بهبود جلای سنگ استفاده از  چرم پوست بزکوهی یا چرم گاو و کشیدن متناوب سنگ روی چرم می باشد.
توجه: در صورت وجود مقداری پودر سفیدآب یا پودر الماسه روی چرم بر جلای سنگ افزوده خواهد شد.

راهکار شخصی بهبود جلای سنگ استفاده از  چرم پوست بزکوهی یا چرم گاو و کشیدن متناوب سنگ روی چرم می باشد.
توجه: در صورت وجود مقداری پودر سفیدآب یا پودر الماسه روی چرم بر جلای سنگ افزوده خواهد شد.

همکاران ما آماده ی پاسخ گویی به سوالات شما عزیزان هستند

سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

فیسبوک Twitter واتس آپ واتس آپ تلگرام
فروشگاه
0 لیست علاقه مندی ها
0 موارد محصول
حساب کاربری من